Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot tāmi?

Būvdarbu gaitas sadaļā “Tāme” atrādīs kopējo Tāmes pozīciju sarakstu. Tāmes saraksts pieejams atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai lietotājam, kuram būvdarbu līgumā ir iedotas “Tiesības apskatīt būvdarbu tāmi”.

Tāmes sarakstu var veidot:

Lietotājs par tāmes ierakstiem redz sekojošo informāciju sarakstā:

 • Pozīcijas numurs;
 • Apraksts;
 • Mērvienība;
 • Daudzums;
 • Vienības cena (EUR);
 • Kopējā cena (EUR).

Lietotājs var veikt ierakstu meklēšanu pēc kritērijiem:

 • Grupa - izvēle no tāmes grupu saraksta. Iespējams norādīt vairākas vērtības;
 • Apraksts - teksta ievades lauks. Meklēts tiek pēc teksta pilnīgas vai daļējas sakritības;
 • Pozīcijas numurs - teksta ievades lauks. Meklēts tiek pēc pozīcijas numura pilnīgas vai daļējas sakritības;
 • Daudzums no - līdz. Skaitļu intervāla ievade. Meklēti ierakti, kuru kolonnas “Daudzums” vērtība ietilpst norādītājā intervālā.
 • Cena (EUR) no - līdz. Skaitļu intervāla ievade. Meklēti ierakti, kuru kolonnas “Cena (EUR)” vērtība ietilpst norādītajā intervālā.

Pie atlase kritērijiem ir pieejama opcija <Lejupielādēt> tāmes sarakstu. Nospiežot šo pogu, lejuplādei tiek sagatavota Excel datne ar tāmes kolonnām.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs vai lietotājs, kuram būvdarbu līgumā ir iedotas “Tiesības rediģēt būvdarbu tāmi”, var:

 • Izvēlēties darbību <Pievienot jaunu ierakstu> virs saraksta, lai veiktu tāmes ieraksta manuālu pievienošanu.
 • Veikt tāmes ieraksta labošanu  . Sistēma labot ļauts tikai tos ierakstus, kuri nav piesaistīti nevienam žurnāla ierakstam.
 • Veikt tāmes ieraksta dzēšanu  . Sistēma dzēst ļaus tikai tos ierakstus, kuri nav piesaistīti nevienam žurnāla ierakstam.

Ja būvniecības lieta ir sadalīta kārtās, tad arī būvdarbu tāme ir sadalīta atbilstošajās kārtās.