BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Skarto dzīvokļu īpašumu izvēles saraksts

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Lietotājs var uzsākt jaunu pierobežas īpašumu atlasi, izvēloties darbību <Atlasīt skartos dzīvokļu īpašumus>.

Skarto dzīvokļu īpašumu atlases process ir laikietilpīgs, tāpēc, pēc tā uzsākšanas, lietotājam nav pieejama darbība <Atlasīt skartos dzīvokļu īpašumus> un tiek atrādīts informatīvs paziņojums, ka notiek datu apstrāde. Pēc datu apstrādes pabeigšanas, lapa pati nepārlādēsies, tāpēc iesakām pēc laiciņa pārlādēt lapu.​

Atlases procesa soļi:

 • Sistēma atlasa dzīvokļu īpašumus, kuru sastāvā ir kāda no būvniecības lietā pievienotām būvēm vai zemes vienība. Ja būvniecības lietas objekts ir telpu grupa, nosaka būvi, kurā šī telpu grupa atrodas un dzīvokļa īpašumus, kuros ir iekļauta šī būve;
 • Par katru atlasīto īpašumu izveido ierakstu saskaņotāju sarakstā norādot:
  • Saskaņojuma iemesls – ‘Kopīpašums’;
  • Saskaņotāja veids – ‘Īpašums’;
  • Nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašuma objektu unikālās adreses;
  • Statuss – ‘Jauns’.
  • Pārējie lauki netiek aizpildīti.
 • Pēc procesa beigām, lietotājs redz sagatavotos datus kopējā trešo personu saskaņojumu sarakstā.