DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Sistēmas ģenerēts deleģējums, balstoties uz īpašumtiesībām

Lietotājam ir automātiski izveidots deleģējumu ar atbilstošo pārstāvniecības tiesību veidu no UR, ja:

  • sistēmā eksistē Ekspluatācijas lieta Būvei, kurā lietotājs ir paraksttiesīgs pārstāvis juridiskai personai, kas ir būves vai tās daļas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  • lietotājs ir paraksttiesīgs pārstāvis juridiskai personai, kas ir reģistrēta BIS Pārvaldnieku reģistrā kā aktīvs Pārvaldnieks.