BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Darbības ar Māju lietas skaitītājiem

Māju lietas sadaļā ‘Skaitītāji’ lietotājam ir pieejamas darbības skaitītāju pievienošanai, labošanai, dzēšana, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lietotājs var pievienot jaunu skaitītāju, skaitītāju saraksta formā nospiežot uz spiedpogas <Pievienot skaitītāju>. Formā ‘Pievienot skaitītāju’, norāda šādu informāciju:

 • Skaitītāja veids – obligāts, iespējamās vērtības ‘Ūdens skaitītājs’, ‘Gāzes skaitītājs’, ‘Elektrības skaitītājs’, ‘Siltumenerģijas skaitītājs’;
 • Skaitītāja mērvienība – obligāts, nerediģējams, uzstādās automātiski atkarībā no skaitītāja veida;
 • Skaitītāja numurs – obligāts;
 • Skaitītāja uzstādīšanas datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
 • Sākotnējais mērījums – obligāts, noklusētā vērtība 0,000;
 • Skaitītāja statuss – obligāts, iespējamās vērtības ‘Aktīvs’, ‘Neaktīvs’;
 • Skaitītāja derīguma termiņš - ja nepieciešams norāda termiņu, līdz kuram ir jāveic skaitītāja maiņu vai pārbaudi;
 • Rādījumu nodošanas periods (mēnešos) - obligāts, norāda mēnešu skaitu, cik bieži jāievada mērījumu vērtība. Nevar būt lielāks par 12.

Attēls. Māju lieta. Forma “Pievienot skaitītāju”

Māju lietas notikumu vēsturē tiek izveidots ieraksts par skaitītāja pievienošanu:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību vārds;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums.

Attēls. Skaitītāja pievienošanas notikums Māju lietas notikumu žurnālā

Lietotājs var labot skaitītāja datus, skaitītāju sarakstā nospiežot uz labošanas ikonu un obligāti ierakstot labošanas pamatojumu. Skaitītāja notikumu vēsturē tiek saglabāta informācija par veiktām izmaiņām:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums;
 • Labotā datu kopa.

Skaitītāja notikumu vēsturi var aplūkot skaitītāju detalizētajā skatā, nospiežot spiedpogu <Notikumu vēsture>.

Attēls. Skaitītāju notikumu vēstures žurnāla atvēršana

Attēls. Skaitītāja notikumu vēstures žurnāla apskats

Lietotājs var dzēst skaitītāja datus, nospiežot uz dzēšanas ikonas , ja tam nav reģistrēti mērījumu dati. Māju lietas notikumu vēsturē tiek izveidots ieraksts par skaitītāja pievienošanu:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums.

Dzēsta skaitītāja attēlojums Māju lietas notikumu žurnālā

Lietotājs var pievienot skaitītāja mērījumu datus.

Lietotājs var apskatīt skaitītāju saraksta notikumu vēsturi. Par katru ierakstu tiek atrādīts:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību vārds uzvārds;
 • Darbības veids – piemēram, ‘Pievienošana’, ‘Labošana’, ‘Dzēšana’;
 • Darbības pamatojums;
 • Pievienoto/Laboto/Dzēsto datu kopa.