DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - iestrādāto un izvesto būvizstrādājumu pārskata izveidošana

Būvdarbu žurnāla sadaļā “Materiāli un būvizstrādājumi” var izvēlēties darbību <Izveidot pārskatu>.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Pārskata izveidošanas opcija.

Atvērsies logs, kur jānorāda periods, par kuru veidot pārskatu.

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated

Perioda norādīšana pārskata veidošanai.

Pēc noklusēšanas kā periodu piedāvā iepriekšējā mēneša sākuma un beigu datumus.

Nospiežot pogu <Izveidot pārskatu>, pārskats tiks izveidots xlsx formātā.

Pārskatā iekļauj šādus datus:

 • Būvniecības lietas numurs un nosaukums, par kuru veido pārskatu;
 • Pārskata periods;
 • Pārskata izveidošanas datums;
 • Saņemto un izvesto/norakstīto materiālu saraksts. Ierakstus kārto pēc datuma un ieraksta numura. Par katru ierakstu atrāda:
  • Ieraksta numurs;
  • Ieraksta statuss;
  • Materiāla nosaukums;
  • Materiāla ražotājs;
  • Materiāla tips;
  • Mērvienība;
  • Pasūtītājs;
  • Datums;
  • Saņemts;
  • Izvests/norakstīts;
  • Izvešanas/norakstīšanas pamatojums.

ApplicationDescription automatically generated with medium confidence

 Pārskata piemērs Excelī.

Kamēr pārskats tiek gatavots, lietotājam attēlo paziņojumu, ka notiek pārskata veidošana un tiek bloķēta iespēja veikt citas darbības sistēmā.