BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Klasifikācijas vēsture

Pārslēdzoties uz juridiskās personas profilu formā “Būvuzņēmuma dati”, ja būvuzņēmumam ir veikta klasifikācija un pieņemts kāds no klasifikācijas lēmumiem, tad tiek attēlota sadaļa “Klasifikācijas vēsture” zem sadaļas “Būvkomersants”. Dati šajā sadaļā nav labojami.

 

Attēls. Klasifikācija vēstures atrādīšana autorizētā būvuzņēmuma profilā.

Klasifikācijas vēsturē iespējams redzēt klasifikācijas aprēķina datumu, klasifikācijas rezultātu un aprēķināto klases vērtību, reģistra pieņemto lēmumu un aprēķina detaļas.

Nospiediet uz ‘Aprēķina detaļas’, lai apskatītos klasifikācijas aprēķina detalizēto informāciju par katru kritēriju.

Lai atvērtu un lejupielādētu reģistra pieņemto lēmumu, kas ir elektroniski parakstīts, jānospiež uz lēmuma numura.

Piezīme! Ja klasifikācijā tika pieņemts jauns lēmums, tad iepriekšējais lēmums zaudē spēku.

Būvkomersanta valdes loceklis vai pilnvarotā persona, autorizējoties BIS būvkomersanta (juridiskas personas) profilā, sadaļā “Būvuzņēmuma dati” var norādīt informāciju par sertificētajām pārvaldības sistēmām, dalību profesionālajās organizācijās, noslēgto uzņēmuma koplīgumu vai ģenerālvienošanos nozarē. Kā šos datus ievadīt skatīt aprakstu tālāk.