BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums reģistrācijai būvinspektoru reģistram

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot reģistru iestādei iesniegumu reģistrācijai būvinspektoru reģistrā.

Iesniegumu aizpilda pa šoļiem un ir šādi datu bloki:

  • Iesniedzējs un kontaktinformācija, t.sk vēlamo lomu norādīšana;
  • Ziņas par izglītību;
  • Ziņas par patstāvīgo praksi;
  • Būvspeciālista sertifikāti;
  • Iesnieguma kopskats.

Attēls. Iesnieguma 1.ievades solis ‘Pamatinformācija’.

Attēls. Iesnieguma 2.ievades solis ‘Ziņas par izglītību’.

Attēls. Iesnieguma 3.ievades solis ‘Ziņas par patstāvīgo praksi’.

Attēls. Iesnieguma 4.ievades solis ‘Būvspeciālista sertifikāti’.

Attēls. Iesnieguma apskats/kopskats.

Attēls. Iesnieguma sagatavošana e-parakstīšanai.

Attēls. Iesnieguma parakstīšana un iesniegšana.

Attēls. Iesnieguma e-parakstīšanas uzsākšana.

Lai iesniegtu iesniegumu, lietotājam sistēmas sagatavoto datni jāparaksta ar e-parakstu.

Sagatavotais vai iesniegtais ‘Iesniegums reģistrācijai būvinspektoru reģistrā’ ir pieejams sadaļā ‘Iesniegtie dokumenti’.

  1. Attēls. Iesnieguma atrādīšana sadaļā ‘Iesniegtie dokumenti’.