DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Neatbilstošo būvizstrādājumu saraksts

Lietotājs publiskajā portālā var apskatīties būvizstrādājumu neatbilstību datus, lai iepazītos ar sev interesējošo informāciju par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) konstatētajām būvizstrādājumu neatbilstībām.

Autorizētam vai neautorizētam lietotājam jāatver BISP un Reģistru sadaļā jāizvēlas ‘Būvizstrādājumu neatbilstības’.

Attēls. Būvizstrādājumu neatbilstību saraksta atvēršana.

Atverot sarakstu, lietotājs redzēs pirmajā lapā 30 ierakstus, ​kuri pēc noklusējuma sakārtoti pēc neatbilstības beigu datuma dilstošā secībā. (Tukša vērtība tiek uzskatīta par lielāko no iespējamajām vērtībām​.)

Attēls. Būvizstrādājumu neatbilstību saraksts.

Saraksta augšpusē lietotājs var veikt ierakstu meklēšanu pēc laukiem:

 • Būvizstrādājuma tips – izvēle no vērtību saraksta;
 • Ražotājs – meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • Būvizstrādājuma nosaukums - meklē pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • Būvizstrādājuma identifikators – norādītai vērtībai precīzi jāsakrīt ar ieraksta vērtību (Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikators būvizstrādājuma identificēšanai.);
 • Aprites kontroles sākuma un beigu datuma perioda;
 • Neatbilstības sākuma un beigu datuma perioda.

Būvizstrādājumu neatbilstību sarakstā par katru ierakstu atrāda:

 • Būvizstrādājuma tips;
 • Ražotājs;
 • Būvizstrādājuma nosaukums,
 • Būvizstrādājuma identifikators;
 • Aprites kontroles sākuma datums;
 • Aprites kontroles beigu datums.

Ierakstu var atvērt izvērstajā skatā, nospiežot kreisajā pusē uz mazā melnā trīsstūrīša, un apskatīt papildus informāciju:

 • Neatbilstības apraksts;
 • Neatbilstības identificēšanas datums;
 • Korektīvās darbības;
 • Neatbilstības slēgšanas datums;
 • Piezīmes.

Attēls. Neatbilstošā būvizstrādājuma ieraksta izvērstās informācijas atrādīšana sarakstā.

Lai atvērtu ieraksta detalizēto formu, jānospiež ieraksta labajā pusē uz mapītes ikonas.

Attēls. Neatbilstošā būvizstrādājuma ieraksta detalizētās formas atvēršana.

Atverot detalizēto formu, var apskatīties pilnu informāciju par šo reģistrēto neatbilstošo būvizstrādājumu.

Attēls. Neatbilstošā būvizstrādājuma ieraksta detalizētā forma.

Skatīt arī aprakstu Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi. ​ Būvdarbu žurnālā saņemto izstrādājumu vai materiālu un būvizstrādājumu reģistrēšanas brīdī, sistēma rādīs brīdinājumu par iespējamu neatbilstošu būvizstrādājumu, lai informētu būvdarbu vadītāju, būvdarbu veicējus, ka norādītais būvizstrādājums iespējams ir ar aktīvu būvizstrādājuma neatbilstību