BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Dzīvokļa kopīpašuma pilnvaras apstiprināšana/noraidīšana portālā

Lietotājs, kuram:

 • kā dzīvokļa kopīpašnieku pārstāvim ir izveidota pilnvara statusā "Reģistrēta";
 • un kurš ir Māju lietas Pārvaldnieks vai tā deleģēta persona.

Redz pilnvaru:

 • BISP Izsniegto ekspluatācijas pilnvaru sarakstā;
 • konkrētās Māju lietas sadaļā "Lietas pilnvaras/deleģējumi".

Lietotājs var atvērt pilnvaru detalizētās skatīšanas režīmā un izvēlēties kādu no darbībām: <Apstiprināt> vai <Noraidīt>.

Izvēloties darbību <Apstiprināt>:

 • pilnvarai tiek uzstādīts statuss "Aktīvs";
 • sistēma pārbauda, vai visas pārējās kopīpašniekiem sagatavotās pilnvaras ir apstiprinātas. Ja ir, tad:
  1. kopīpašnieku pilnvarotā persona iegūst pilnvaras tiesības;
  2. sistēma izveido paziņojumu un nosūta e-pastu pilnvarotai personai par pilnvaras piešķiršanu.

Izvēloties darbību <Noraidīt>, tiek pieprasīts norādīt noraidīšanas pamatojumu, pēc kura ievades un apstiprināšanas sistēma parāda paziņojumu: "Noraidīšanas gadījumā kopīpašnieku pilnvarošanas process tiks apturēts un uzsākams no jauna! Vai tiešam vēlaties noraidīt?":

 • apstiprinot noraidīšanu, pilnvarai tiek uzstādīts statuss "Noraidīts";
 • pārējiem kopīpašniekiem sagatavotās pilnvaras arī tiek noraidītas ar ierakstu izmaiņu vēsturē:
  "Kopīpašnieks [kopīpašnieks_noraidītājs] ir veicis kopīpašuma pilnvarošanas procesa apturēšanu ar pamatojumu: "[noraidījuma_pamatojums]"!" .