BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Iesniegums izslēgšanai no būvinspektoru reģistra

E-pakalpojums ‘Iesniegums izslēgšanai no būvinspektoru reģistra’ nav vairs piejams. Autorizēts publiskā portāla lietotājs nevar izmantot e-pakalpojumu 'Iesniegums izslēgšanai no būvinspektoru reģistra', ja lietotājs mēģina atvērt uzsāktu iesniegumu vai izmanto iepriekš saglabāto URL pakalpojuma uzsākšanai, lietotājam atrāda paziņojumu 'Pakalpojums nav pieejams.'.