Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces atcelšana

Autorizēts BISP lietotājs, kurš ir kopsapulces iniciators, var atcelt kopsapulci, ja tā ir statusā ‘Paziņošana’, ‘Paziņota’ vai ‘Aktīva’ un kopsapulcei nav norādīts beigu datums un laiks. Lietotājs obligāti norāda pamatojumu. Atcelšanu veic, izvēloties darbību <Atcelt kopsapulci> kopsapulces detalizēto datu atrādīšanas formā. Sistēma veic šādas darbības:

  • Kopsapulces statusu maina uz ‘Atcelta’;
  • Nosūta paziņojumus par kopsapulces atcelšanu, īpašniekiem un to pilnvarotām personām.

Ja kopsapulce ir statusā ‘Atcelta’, lietotājs var apskatīt kopsapulces pamatdatus un jautājumu un atbilžu sarakstu. Lietotājam ir skatīšanai pieejama balsojumu un rezultātu sadaļa.

Attēls. Kopsapulces atcelšana