BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kopsapulces rezultātu apstrāde

Kopsapulces rezultātu apstrādi var veikt autorizēts BISP lietotājs, kurš ir viens no:

  • Kopsapulces iniciators;
  • Kopsapulces protokolētājs;
  • Kopsapulces vadītājs.

Rezultātu apstrādi var veikt, ja kopsapulce ir statusā ‘Aktīva’ vai ‘Rezultātu apstrāde’.

Lai uzsāktu kopsapulces rezultātu apstrādi, jāizvēlas darbība <Uzsākt datu apstrādi> kopsapulces detalizēto datu formā.

Attēls. Kopsapulces datu apstrādes uzsākšana