BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas protokola paziņošana

Autorizēts BISP lietotājs atver nepieciešamo Māju lietu un tās sadaļā ‘Aptaujas’ sameklē nepieciešamo aptauju.

Aptaujas protokola formu lietotājs var apskatīt, ja aptaujas statuss ir ‘Pabeigts’.

Aptaujas protokolu ir iespējams izdrukāt, izvēloties darbību <Izdruka>. Izlecošajā logā var veikt izvēli, vai vēlas protokolu izdrukāt ar zīmogu vai bez.

Attēls. Protokola lejuplāde

Lietotājs (tikai nerediģējami dati):

 • Aptaujas protokols – nosaukums izdrukā;
 • Māju lieta – sadaļa pieejama tikai izdrukā:
  • Māju lietas nosaukums;
  • Māju lietas adrese;
 • Aptaujas protokols:
  • Statuss – protokola statuss;
  • Sagatavošanas datums – protokola sagatavošanas datums;
  • Protokola numurs – protokola numurs;
  • Apstiprināšanas datums – protokola apstiprināšanas datums.
 • Aptauja – aptaujas dati:
  • Nosaukums;
  • Aptaujas norises periods – norādot aptaujas darbība periodu;
  • Iniciators - fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Apraksts;
  • Pielikumu saraksts;
 • Kvorums – norāda aprēķinātos rezultātus:
  • Kvoruma aprēķina veids;
  • Kopējais balsotāju skaits;
  • Nepieciešamais balsotāju skaits;
  • Balsojumā piedalījās;
  • Balsojumā nepiedalījās.
 • Pieņemtie lēmumi – jautājumi un balsošanas rezultāts. Par katru jautājumu atrāda:
  • Jautājuma numurs un teksts;
  • Rezultāta aprēķina veids un tam atbilstoša balsojuma vērtība, saskaņā ar ‘Aptaujas protokola sagatavošana’.
  • Atbilžu saraksts, kurā par katru atbildi atrāda:
   • Atbildes numurs;
   • Atbildes teksts;
   • Par atbildi nobalsojošo dalībnieku / domājamo daļu skaits.
  • Pieņemtais lēmums – atbildes teksts, kura pārsniedza aprēķina veidam nepieciešamo balss skaitu. Ja tā bija noklusētā atbilde, tad norāda ‘Lēmums nav pieņemts’. Citādi 'Lēmums ir pieņemts - atbildes teksts’.
 • Atšķirīgie viedokļi – aprēķina laikā sagatavotā vērtība, no visos balsojumos norādītiem komentāriem par šo jautājumu.