BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pārvaldnieka iespēja reģistrēt ekspluatācijas pilnvaru vai deleģējumu

Dzīvojamās Mājas pārvaldnieks vai tā pārstāvis var:

 • reģistrēt pilnvaru kādam no pārvaldītās  mājas īpašniekiem, lai nodrošinātu piekļuvi BIS Māju vai Ekspluatācijas lietas datiem;
 • reģistrēt deleģējumu kādam no pārvaldītās  mājas īpašniekiem juridiskai personai, lai nodrošinātu piekļuvi BIS ekspluatācijas/Māju lietām gadījumos, kad īpašnieks nevar reģistrēt deleģējumu BISP.

Lai pārvaldnieks varētu izveidot pilnvaru vai deleģējumu no īpašnieka, jāautorizējas BISP un jāatver Māju lietu, kurā viņš ir kādā no lomām:

 • dzīvojamās  mājas aktīvais pārvaldnieks fiziska persona;
 • dzīvojamās  mājas aktīvā pārvaldnieka juridiskās personas paraksttiesīgais pārstāvis;
 • dzīvojamās  mājas aktīvā pārvaldnieka juridiskās personas deleģēts darbinieks ar datu labošanas tiesībām kopā "Lietu pilnvaras";
 • dzīvojamās  mājas aktīvā pārvaldnieka norādītais par māju atbildīgais pārstāvis (ABI);
 • dzīvojamā  mājas aktīvā pārvaldnieka pilnvarota persona ar datu labošanas tiesībām kopā "Lietu pilnvaras".

Attēls. Pilnvaru un deleģējumu reģistrēšanas opcijas ‘Māju lietā’.

  1.  

Pilnvaru reģistrēšana no Māju lietas

Māju lietas sadaļā "Pilnvaras un deleģējumi" lietotājam ir pieejama darbība "Reģistrēt pilnvaru", kuru izvēloties viņš nokļūs jaunas ekspluatācijas pilnvaras veidošanas formā ar sekojošām atšķirībām:

 • pilnvarotājs ir jānorāda manuāli:
  • iespējams izvēlēties pilnvarotāja personas veidu: juridiska vai fiziska persona;
  • iespējams izvēlēties pašu personu no Māju lietas īpašnieku saraksta, atbilstoši izvēlētajam veidam.
 • pilnvaras objekta izvēle ir atkarīga no laukā "Pilnvarotājs" norādītās personas, jo Pārvaldniekam tiek piedāvāts izvēlēties tikai no Īpašuma objektiem, kas pieder konkrētajam pilnvarotājam.
 • obligāti ir pievienojama pilnvaru apliecinoša datne. Dzīvē gadās situācijas, kad savu lietu kārtošanu ir nepieciešams uzdot citai personai, – paredzama prombūtne, nepietiekamas juridiskās zināšanas, veicamo darbu apjoms, slimība u. c. Šādos gadījumos rodas vajadzība noformēt pilnvaru. Piemēram, universālpilnvara vai ģenerālpilnvara. https://lvportals.lv/skaidrojumi/287516-pilnvaras-to-veidi-un-noformesana-2017 .

Attēls. Pilnvaru reģistrēšana no Māju lietas.

  1.  

Deleģējuma izveidošana no Māju lietas

Māju lietas sadaļā "Pilnvaras un deleģējumi" lietotājam ir pieejama darbība "Reģistrēt deleģējumu", kuru izvēloties viņš nokļūs īpašnieku pārstāvēšanas deleģēšanas veidošanas formā ar sekojošām atšķirībām:

 • deleģētājs ir jānorāda manuāli. Iespējams izvēlēties deleģējumu izsniegušo juridisko personu no Māju lietas īpašnieku saraksta;
 • pilnvaras objekta izvēle ir atkarīga no laukā "Deleģētājs" norādītās personas, jo deleģējuma veidotājam tiek piedāvāts izvēlēties tikai no Īpašuma objektiem, kas pieder konkrētajam deleģētājam juridiskajai personai;
 • obligāti ir pievienojama deleģējumu apliecinoša datne.

Attēls. Deleģējuma reģistrēšana no Māju lietas.