BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Piešķirto sfēru atrādīšana Būvspeciālistu reģistrā

Ja speciālistam tika piešķirtas jaunas darbības sfēras, to atrāda publiskā portāla ‘Būvspeciālistu reģistrā’ pa darbības sfērām.

Attēls. Būvspeciālista sfēras atrādīšana ‘Būvspeciālistu reģistrā’.

Atverot sertifikātu, atrāda sertifikātā:

  • Personas pamatdatus;
  • Kontaktinformāciju (atbilstoši norādītājām personām, ko drīkst publiskot);
  • Sertifikāta pamatdati;
  • Darbības sfēras/jomas;
  • Statusu izmaiņas un pārkāpumi;
  • Pārreģistrācijas vēsture;
  • Ziņas par patstāvīgo praksi.

Attēls. Būvspeciālista sertifikāta detalizētā skata atrādīšana publiskajā portālā.

Piezīmes!

Sadaļā ieraksti par brīdinājumiem, apturēšanu, anulēšanu tiek attēloti 2 gadus kopš lēmuma parakstīšanas datuma. Ja atbilstošs lēmums tika apstrīdēts un lēmuma darbība tika apturēta, tad ieraksta attēlošanas periodu pagarina par sistēmā reģistrētu apstrīdēšanas periodu.