DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ārpus BIS veiktā balsojuma reģistrēšana

Lietotājs atver Māju lietu sadaļu ‘Aptauja’ un izvēlas aptauju, kurai:

 • Lietotājs ir aptaujas iniciators vai iniciatora pārstāvis;
 • Ir pazīme, ka tā veikta ārpus BIS;
 • Statuss ir ‘Rezultātu apstrāde’.

Lietotājs var:

 • Apskatīt aptaujas pamatinformāciju:
  • Aptaujas iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
  • Aptaujas nosaukums;
  • Aptaujas periods;
  • Aptaujas statuss;
  • Pazīme, ka aptauja veikta ārpus BIS;
  • Apraksts;
  • Pielikumu saraksts;
  • Jautājumu un iespējamo atbilžu saraksts.
 • Apskatīt balsojuma rezultāta sarakstu, nospiežot pogu <Balsojuma rezultāts>. Balsojuma rezultātu sarakstā atrāda jautājumu sarakstu, kurā par katru jautājumu atrāda:
  • Jautājuma numurs un teksts;
  • Rezultāta aprēķina veids;
  • Balsojuma kopsavilkums:
   • Skaits, cik balsīm jābūt (aptaujai pievienoto balsotāju skaitu);
   • Skaits, cik no visām balsīm ir reģistrēts balsošanas rezultāts. Blakus atrāda vērtību %;
   • Katras atbildes kopsavilkums, atrādot atbildes numuru un skaitu, cik no balsotājiem ir izvēlējušies šo atbildi. Blakus atrāda vērtību % pret kopējo balsotāju skaitu.
  • Balsotāju sarakstu:
   • Ja balsotāju sarakstā ir dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
    • Dzīvokļa īpašuma numurs;
    • Īpašnieku saraksts – dzīvokļa īpašuma īpašnieku saraksts;
    • Balsojuma rezultāts – ja, ir norādīts – izvēlētās atbildes numurs;
    • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
    • E-balsojums – pazīme, ka balsojums veikts elektroniski;
    • Pielikums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts, papīra balsojuma apliecinājuma datne.
   • Ja balsotāju sarakstā nav dzīvokļu īpašumi, par katru balsotāju atrāda:
    • Īpašnieka vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs;
    • Domājamās daļas īpašumā;
    • Balsojuma rezultāts – ja, ir norādīts – izvēlētās atbildes numurs;
    • Balsojuma datums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts;
    • E-balsojums – pazīme, ka balsojums veikts elektroniski;
    • Pielikums – ja ir norādīts balsojuma rezultāts, papīra balsojuma apliecinājuma datne.
   • Iespēja apskatīt īpašnieku kontaktdatus.
 • Norādīt, labot vai dzēst balsojuma rezultātu. Veiktās darbības tiek fiksētas aptaujas notikumu vēsturē. Norādot vai labojot balsojuma rezultātu, lietotājs ievada:
  • Balsojuma rezultāts – obligāts, izvēlas vienu no iespējamam jautājuma atbildēm;
  • Balsojuma datumu – obligāts, norāda balsojuma datumu;
  • Pielikums – obligāts, pievieno datni ar papīrā saņemto balsojuma rezultātu;
  • E-balsojums – automātiski tiek uzstādīts ‘Nē’, nerediģējams;
  • Pamatojums - obligāts, ja tiek veikts labojums.
 • Norādīt, ka visi rezultāti ir reģistrēti:
  • Sistēma maina aptaujas statusu uz ‘Protokola sagatavošana’;
  • Sistēma reģistrē darbību aptaujas notikumu vēsturē.