DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Īpašnieka kontaktdati aptaujās un kopsapulcēs

Veidojot aptaujas vai kopsapulces, sistēma veido balsotāju īpašnieku sarakstu, katram īpašniekam saglabājot sistēmā reģistrētos kontaktdatus, ja tie ir norādīti:

  • E-pasta adrese;
  • Tālruņa numurs;
  • Piederošā dzīvokļa /dzīvokļu / nedzīvojamo telpu numuri (tikai kopīpašumu īpašniekiem).

Ja lietotājam ir tiesības piekļūt izvēlētās aptaujas/kopsapulces rezultātu datiem, tad atverot mājas lietas aptauju vai kopsapulču balsojuma rezultātu ievadi vai apskati, var ieskatīties arī īpašnieku kontaktdatus, lai spētu sazināties ar īpašnieku nepieciešamības gadījumā.

Ja lietotājs ir aptaujas/kopsapulces organizators/iniciators, kopsapulces vadītājs vai protokolētājs, mājas pārvaldnieks vai tā pārstāvis – paraksttiesīgā persona, pilnvarotā vai deleģētā persona ar tiesībām redzēt personu datus, tad  iespējams apskatīt kontaktdatus, balsojuma rezultātu formā nospiežot uz mapītes ikonas pie īpašnieka balsotāju sarakstā.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Īpašnieka kontaktdatu apskates opcija kopsapulcē.

Īpašnieka kontaktinformācijas logā var redzēt aptaujai/kopsapulcei saglabātos īpašnieka datus:

  • E-pasta adrese;
  • Tālruņa numurs;
  • Piederošā dzīvokļa /dzīvokļu / nedzīvojamo telpu numuri (tikai kopīpašumu īpašniekiem).

Ja lietotājs ir viens no īpašniekiem, viņš var apskatīt tikai savus kontaktdatus, kuri ir saglabāti pie kopsapulces/aptaujas.