BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Aptaujas elektroniskā balsojuma pievienošana

Autorizēts BISP lietotājs atver savu vai pārstāvētās juridiskas personas paziņojumu sarakstu un apskata paziņojumu par balsojuma veikšanu.

Veikt aptaujas elektronisko balsojumu var autorizēts BISP lietotājs, kurš atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Kopīpašums’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas kopīpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas kopīpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Lietotājs ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā.
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esoša pilnvara (vai pārpilnvarojums) no Māju lietas kopīpašnieka ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Ja Māju lietas īpašuma veids ir ‘Dzīvokļu īpašumi’:
  • Lietotājs ir fiziska persona un ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks;
  • Lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir Māju lietas dzīvokļa vienīgais īpašnieks un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir fiziska persona un viens no Māju lietas dzīvokļa īpašniekiem un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem, izņemot pašam no sevis.
  • Ir fiziska persona un lietotājam ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no visiem dzīvokļa kopīpašniekiem;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā organizācija ir viens no Māju lietas dzīvokļa kopīpašniekiem un tai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no pārējiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētai organizācijai ir spēkā esošas pilnvaras (vai pārpilnvarojumi) no Māju lietas visiem dzīvokļa kopīpašniekiem ar tiesību pārstāvēt īpašnieku aptaujā un lietotājs ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.

Ja aptaujas statuss ir ‘Aktīva’, 'rezultātu apstrāde' vai 'Pabeigta' lietotājs par pieejamo īpašnieka vai dzīvokļa īpašuma balsojumu var:

 • Apskatīt veikto balsojumu, ja tāds jau bija veikts;
 • Apskatīt balsojuma vēsturi;
 • Var veikt vai mainīt balsojumu, ja aptaujas statuss ir ‘Aktīva’. Apstiprinot balsojumu sistēma:
  • Saglabā balsojuma vēsturē datus par balsojumu un par personu, kura veica balsojumu un pilnvaru numurus, uz kuru pamata veikts balsojums.
  • Ja balsojums tika mainīts un balsojuma veicējs ir cita persona, nekā iepriekšējais balsotājs, iepriekšējā balsojuma veicējam tiek nosūtīts paziņojums par balsojuma maiņu.
 • Ja aptaujas statuss ir ‘Pabeigta’, lietotājs var apskatīt aptaujas informāciju un protokolu.

Balsošanas formu var atvērt, atverot Māju lietas sadaļu ‘Aptaujas’, izvēloties no saraksta atbilstošo aptauju. Atverot to apskatei, izmantojot darbību  un atvērtās formas apakšā izvēloties darbību <Reģistrēt balsojumu>.

Balsošanas formā:

 • Ja aptauja ir aktīva:
  • Lietotājs var norādīt tajā balsošanas rezultātu:
   • Iniciators – nav rediģējams;
   • Nosaukums – nav rediģējams;
   • Aptaujas norises periods – nav rediģējams;
   • Aptaujas noteikumi – nav rediģējams;
   • Pazīme “Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar noteikumiem” - atzīme, ka ir iepazinies ar aptaujas noteikumu tekstu, obligāts;
   • Jautājumu saraksts:
    • Jautājuma numurs – nav rediģējams;
    • Jautājuma teksts – nav rediģējams;
    • Atbilžu varianti – lietotājam obligāti jāizvēlas tikai vienu atbildi;
    • Komentārs – brīvi ievadāms teksts.
  • Lietotājs var saglabāt balsojumu:
   • Sistēma pārbauda:
    • Ka šim aptaujas balsojumam nav saglabāts rezultāts no cita lietotāja;
    • Vai aptaujas statuss ir ‘Aktīva’;
    • Vai ir uzstādīta atzīme par iepazīšanos ar noteikumiem;
    • Vai ir norādītas atbildes uz visiem jautājumiem.
   • Ja kāda pārbaude nav veiksmīga, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu;
   • Ja visas pārbaudes ir veiksmīgas, saglabā informāciju par lietotāju, kurš norādīja datus, un datumu un laiku, kad tika saglabāti dati;
   • Balsojuma vēsturē izveido ierakstu par veikto darbību.
  • Ja lietotājs balsojumu nesaglabā tajā norādītā informācija tiek pazaudēta;
  • Lietotājs var labot savu, iepriekš saglabāto balsojumu, reģistrējot balsojumu no jauna, caur darbību <Reģistrēt balsojumu>;
   • Tiks atvērta balsojuma reģistrācijas forma ar jau iepriekš aizpildītajiem datiem;
   • Obligāti jāaizpilda izmaiņu veikšanas pamatojums laukā “Pamatojums”.

 • Ja aptauja nav aktīva, lietotājs redz:
   • Ja balsojums tika norādīts un saglabāts – nerediģējamu informāciju par aptauju un norādīto balsojumu, balsojuma veicēju, datumu un laiku;
   • Ja balsojums netika saglabāts nerediģējami informāciju par aptauju un tās jautājumiem.

Attēls. Aptaujas balsošanas forma