DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Dalība profesionālajās organizācijās

Pārslēdzoties uz juridiskās personas profilu formā “Būvuzņēmums” ir ievadāma un redzama informācija par dalību profesionālajās organizācijās.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānospiež  .

Pēc <+Pievienot profesionālo organizāciju> nospiešanas atvērsies ieraksta ievades un labošanas forma, kur iespējams norādīt informāciju par profesionālo organizāciju, norādot reģistrācija numuru. Pēc UR numura ievadīšanas nosaukums un komersanta veids aizpildīsies automātiski. Ārvalstu organizācijas gadījumā jāizvēlas attiecīgā valsts. Tālāk jānorāda reģistrācijas numurs un nosaukums. Komersanta veids jānorāda manuāli, ja sistēmā šādu organizāciju neatrada

Papildus obligāti jānorāda dalības periods – datumu no un datumu līdz.

 

Attēls. Profesionālās organizācijas ievades forma.

Piezīme! Pēc noklusējuma sistēmā norādīta Latvijas valsts.

Saglabājot izmaiņas, tiek izveidots vēstures ieraksts un saglabātas veiktās izmaiņas.

Ja izmaiņas nav nepieciešams saglabāt, jānospiež poga <Atgriezties>.

Profesionālās organizācijas ieraksts pēc saglabāšanas redzams būvkomersanta profila formā zem būvkomersanta informācija un izskatās šādi:

 

Attēls. Profesionālās organizācijas informācijas atrādīšana būvuzņēmuma profilā.

Ieraksta labajā pusē pieejamās opcijas   <Labot>, <Vēsture>, <Dzēst>.

Veicot darbības <Labot> un <Dzēst>, obligāti jānorāda pamatojums.

Atverot profesionālas organizācijas dalības izmaiņas vēsturi, atvērsies vēstures ieraksti sakārtoti dilstošā secībā un būs redzama šādi:

 

Attēls. Profesionālās organizācijas ieraksta vēsture.