DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas deleģējuma labošana

Spēkā esošu deleģējumu var labot tāds autorizēts BISP lietotājs, kuram izpildās viens no nosacījumiem:

  • lietotājs ir juridiskas personas paraksttiesīgs pārstāvis;
  • lietotājam ir piešķirts deleģējums administrēt juridiskas personas pārstāvju tiesības.

Ja deleģējuma statuss ir 'Aktīvs', to var labot. Ja deleģējumam statuss ir “Neaktīvs”, to nav iespējams labot. Sākumā jāatrod deleģējums sarakstā un jāatver, nospiežot “Mapītes” ikonu.

Attēls. Deleģējuma atvēršana no saraksta.

 Lai labotu deleģējumu, jānospiež pogu <Atvērt labošanā>.

Attēls. Deleģējuma labošanas opcija.

Labojot deleģējumu, sistēma izveido jaunu deleģējuma versiju, kurā var mainīt:

  • derīguma termiņu;
  • objektu, par kuru tiek veidota pilnvara;
  • tiesību sarakstu un pārpilnvarošanas tiesības.

Lietotājs var saglabāt izveidoto deleģējuma versiju:

  • deleģējuma iepriekšējā versija paliek spēkā, bet, atverot tās detalizēto informāciju, tiek atrādīts paziņojums, ka deleģējumam ir izveidots labojums;
  • deleģējuma jaunās versijas statuss ir “Sagatave”.

Saglabātu deleģējumu var apstiprināt, ja lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām administrēt juridiskas personas pārstāvjus vai ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu. Ja tādas tiesības lietotājam nav, tad var nodot saskaņošanai ar paraksttiesīgajām personām, tāpat kā būvniecības pilnvaru un deleģējumu funkcionalitātē.

Apstiprinot jaunu deleģējuma versiju, sistēma veic šādu apstrādi:

  • iepriekšējā deleģējuma versiju anulē;
  • jaunai versijai uzstāda statusu 'Aktīvs'.