DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Uzņēmumu energoauditoru saraksts

Uzņēmumu energoauditoru saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā www.bis.gov.lv, izvēloties Lielo uzņēmumu energoauditoru reģistru. Sarakstā ir atspoguļota BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) un LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) aktuālā informācija par juridiskajām personām.

Attēls. Uzņēmumu energoauditoru saraksta atvēršana.

Saraksts veidots no 30 ierakstiem katrā lapā.

Attēls. Uzņēmumu energoauditoru saraksts.

Saraksta augšpusē iespējams veikt ierakstu meklēšanu pēc laukiem:

 • Uzņēmuma nosaukums – meklēšana pēc daļējās simbolu virknes, ievērojot ka a=A=Ā=ā un neņemot vērā tukšumus, ', ";
 • UR reģistrācijas numurs – meklēšana pēc precīzas sakritības;
 • Juridiskā adrese – kodificētās adreses norādīšana;
 • Akreditācijas derīguma termiņa intervāls.

Sarakstā par katru ierakstu uzrāda:

 • UR reģistrācijas numurs;
 • Akreditācijas numurs;
 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Akreditācijas derīguma termiņš.

Ierakstu var atvērt izvērstajā skatā, nospiežot kreisajā pusē uz mazā melnā trīsstūrīša, un apskatīt Uzņēmumu energoauditora kontaktinformāciju:

 • Juridiskā adrese;
 • E-pasts;
 • Tālrunis.

Attēls. Uzņēmuma energoauditoru ieraksta izvērstās informācijas atrādīšana sarakstā.

Lai atvērtu ieraksta detalizēto formu, jānospiež ieraksta labajā pusē uz mapītes ikonas.

Attēls. Standarta ieraksta detalizētās formas atvēršana.

Atverot detalizēto formu, papildus var apskatīt Uzņēmumu energoauditora speciālistu uzskaitījumu.