DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas vizītes pieteikumu apstrāde

Autorizēts BISP lietotājs saņem paziņojumu par jaunu apsekošanas vizītes pieteikumu un no paziņojuma teksta var atvērt pašu paziņojumu.

Attēls. Paziņojums par saņemtu apsekošanas vizītes pieteikumu

Lai veiktu saņemtā pieteikuma apstrādi, to var atvērt arī no apsekošanas vizītes pieteikumu saraksta, skatīt ‘Saņemtie apsekošanas vizītes pieteikumi  (pārvaldniekam)’.
Atverot pieteikumu statusā ‘Iesniegts’ – sistēma automātiski nomaina pieteikuma statusu uz ‘Apskatīts’.

Apsekošanas pieteikuma apstrādes uzsākšana

Lai uzsāktu pieteikuma apstrādi, detalizētajā apsekošanas vizītes pieprasījuma formā, izvēlas darbību <Uzsākt pieteikuma apstrādi>.

 Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Saņemtās apsekošanas vizītes pieprasījuma apstrādes uzsākšana.

Lietotājs var veikt pieprasījuma apstrādi, ja lietotājs ir:

 • Fiziska persona un ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem);
 • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara ar atbilstošām pārvaldīšanas tiesībām, no personas, kura pārvalda šo Māju lietu;
 • Juridiskas personas pārstāvis un šī juridiska persona ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem) un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata vai ir reģistrēts pārvaldnieku reģistrā kā pārvaldnieka par māju atbildīga persona);
 • Juridiskas personas pārstāvis un šai juridiskai personai ir spēkā esošs pilnvarojums ar atbilstošām pārvaldības tiesībām no Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Ja pārvaldnieks uzsākt pieteikuma apstrādi, tad:

 • pieteikumam tiek uzstādīts statuss ‘Apstrādē’;
 • īpašniekam un viņa pilnvarotai personai tiek izveidots paziņojums par pieteikuma apstrādes pabeigšanu.

Ja pieteikuma statuss ir ‘Apstrādē’:

 • Pievienot pieteikuma apstrādes procesa informāciju:
  • Veikto darbību apraksts – obligāts, brīvi ievadāms teksts ar iespēju izmantot teksta rediģēšanas rīkus:
   • Treknrakstīšana (bold);
   • Slīprakstīšana (italic);
   • Pasvītrošana (underline);
   • Teksta izlīdzināšana (pa labi, pa kreisi, centrā, vienmērīgi);
   • Saites pievienošana.
  • Pielikumi – datņu saraksts.
 • Norādīt, ka pieteikuma apstrāde ir pabeigta, izvēloties darbību <Apstrāde ir pabeigta>:
  • Pieteikumam tiek uzstādīts statuss ‘Izskatīts’.
  • Īpašniekam un viņa pilnvarotai personai tiek izveidots paziņojums par pieteikuma apstrādes pabeigšanu.

Attēls. Apsekošanas vizītes pieteikuma apstrāde

Atsaukšanā apsekošanas pieteikuma apstrāde

Ja pieprasījums ir statusā ‘Atsaukšanā’, tad var atvērt pieteikumu labošanā ar zīmulīša ikonu un norādīt apstrādes informāciju, tālāk apstiprināt atsaukumu vai noraidīt atsaukumu.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Atsaukšanā apsekošanas pieteikuma apstrāde.

 • Ja pārvaldnieks norāda, ka atsaukums ir apstiprināts:
  • sistēma uzstāda pieteikuma statusu ‘Atsaukts’. Pieteikuma dati nav labojami ne pārvaldnieka, ne īpašnieka pusē;
  • sistēma nosūta pieteicējam paziņojumu, ka pieteikuma atsaukšana ir apstiprināta.
 • Ja pārvaldnieks norāda, ka atsaukšana nav apstiprināta:
  • sistēma uzstāda pieteikuma statusu ‘Atsaukšana noraidīta’;
  • sistēma nosūta pieteicējam paziņojumu, ka pieteikuma atsaukšana ir noraidīta.