E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Būvkomersanta ikgadējā informācija

Pamatinformācija

Būvkomersanta nosaukums SIA "UMT"
Komersanta veids Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs 9342-R
Kalendārais gads 2018
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds -
Paraksttiesīgās personas amats -
Lietvedības numurs -
Iesniegšanas datums 21.05.2019

Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 36925,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 7475,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 0,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 44400,00 EUR

Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 36925,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 7475,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 0,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 44400,00 EUR

Būvniecībā nodarbināto skaits

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 2
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0
Būvdarbi Latvijā 2
Būvdarbi ārpus Latvijas 0
Kopā 4