Būvniecības informācijas sistēma

Funkcionalitātes piegāde

Informējam, ka šovakar no plkst. 18:00 līdz 22:00 tiks veikta funkcionalitātes piegāde Būvniecības informācijas sistēmā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šajā laikā jebkādas darbības ar BIS var būt tehniski apgrūtinātas.

BIS darbība (sadarbības partneri)

LVRTC tehnisko darbu ietvaros saistītajā infrastruktūrā (t.sk. BIS) 23. un 25.septembrī plkst.01.00-06.00 ir iespējami traucējumi - arī Latvija.lv autentifikācijā

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
SIA "UMT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
9342-R
Kalendārais gads
2018
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
20-2017
Iesniegšanas datums
10.08.2020
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
7475,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
36925,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
44400,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
7475,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
36925,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
44400,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
7475
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0
Būvdarbi Latvijā
36925
Būvdarbi ārpus Latvijas
0
Kopā
44400