BIS apmācība (žoga būvniecība)

Aicināti piedalīties BIS mācību bezmaksas vebinārā 'žoga būvniecība' 5.martā plkst.10.00-12.00 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

BIS aptauja

Aicināti piedalīties 5 minūšu aptaujā par BIS mājaslapas satura uzlabošanu ▷aptauja; ▷apraksts

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
SIA "UMT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
9342-R
Kalendārais gads
2018
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
20-2017
Iesniegšanas datums
10.08.2020
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
7475,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
36925,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
44400,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
7475,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
36925,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
44400,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
2
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0
Būvdarbi Latvijā
2
Būvdarbi ārpus Latvijas
0
Kopā
4