Būvniecības informācijas sistēma

BIS darbība (funkcionalitēte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbu ietvaros 1.decembrī plkst.04.00-06.00 un 2.decembrī plkst.01.00-03.30 ir iespējami 10 sekunžu pārtraukumi sistēmas darbībā

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
SIA "UMT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
9342-R
Kalendārais gads
2019
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
20-3228; 31.08.2020
Iesniegšanas datums
05.10.2020
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
29450,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
456734,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
486184,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
29450,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
456734,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
486184,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
2
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0
Būvdarbi Latvijā
4
Būvdarbi ārpus Latvijas
0
Kopā
6