E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Būvkomersanta ikgadējā informācija

Pamatinformācija

Būvkomersanta nosaukums SIA "UMT"
Komersanta veids Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs 9342-R
Kalendārais gads 2013
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds -
Paraksttiesīgās personas amats -
Lietvedības numurs 113
Iesniegšanas datums 09.01.2015

Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 13506,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 822793,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 836299,00 EUR

Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 5353,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 714041,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 719394,00 EUR

Būvniecībā nodarbināto skaits

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 3
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0
Būvdarbi Latvijā 6
Būvdarbi ārpus Latvijas 0
Kopā 9