BIS darbība (atbalsts)

BIS saistīto resursu uzturēšanas darbu ietvaros tiks traucēts elektronisko pieteikumu atbalsts ('pieteikt problēmu' helpdesk) no 15.janvāra plkst.20.00 līdz 17.janvāra plkst.24.00

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
SIA "UMT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
9342-R
Kalendārais gads
2013
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
113
Iesniegšanas datums
09.01.2015
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
13506,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
822793,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
836299,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
5353,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā
714041,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR
Kopā
719394,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
3
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0
Būvdarbi Latvijā
6
Būvdarbi ārpus Latvijas
0
Kopā
9