E-adrese

Sistēmā ir pieslēgta paziņojumu nosūtīšana uz e-adresi, ja tāda ir aktivizēta. Paziņojumā ir pievienota saite uz būvniecības lietu un izsniegto dokumentu.

×

Būvkomersanta ikgadējā informācija

Pamatinformācija

Būvkomersanta nosaukums SIA "UMT"
Komersanta veids Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs 9342-R
Kalendārais gads 2017
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds -
Paraksttiesīgās personas amats -
Lietvedības numurs -
Iesniegšanas datums 02.05.2018

Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 9800,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 39080,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 48880,00 EUR

Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

(apjomi norādīti neskaitot pievienotās vērtības nodokli)
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 9800,00 EUR
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Būvdarbi Latvijā 39080,00 EUR
Būvdarbi ārpus Latvijas 0,00 EUR
Kopā 48880,00 EUR

Būvniecībā nodarbināto skaits

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā 1
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas 0
Būvdarbi Latvijā 6
Būvdarbi ārpus Latvijas 0
Kopā 7