Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHPROJECT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
6050-R
Kalendārais gads
2018
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
-
Iesniegšanas datums
09.04.2019
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
272639,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
80720,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
146750,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
500109,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
138477,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
80720,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
146750,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
365947,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
5 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
1 info
Būvdarbi Latvijā
2 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
8