Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHPROJECT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
6050-R
Kalendārais gads
2020
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
-
Iesniegšanas datums
27.08.2021
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
250665,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
53290,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
37400,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
65000,00 EUR info
Kopā
406355,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
152837,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
53290,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
25800,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
65000,00 EUR info
Kopā
296927,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
3 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
1 info
Būvdarbi Latvijā
2 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
1 info
Kopā
7