Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHPROJECT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
6050-R
Kalendārais gads
2013
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
1485
Iesniegšanas datums
05.03.2014
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
136540,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
32750,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
34108,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
59120,00 EUR info
Kopā
262518,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
98396,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
23829,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
24822,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
42403,00 EUR info
Kopā
189450,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
2 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
2 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
4