Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTHPROJECT"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
6050-R
Kalendārais gads
2015
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
1925
Iesniegšanas datums
11.04.2016
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
21193,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
320520,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
13000,00 EUR info
Kopā
354713,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
77424,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
2478,00 EUR info
Kopā
79902,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
5 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
1 info
Kopā
5