Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Būvkomersantu reģistrs

Saskaņā ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, aizpildot iesniegumu

Kadastrālā uzmērīšana

Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, t.sk. paātrinātai izskatīšanai, nav saņemta atbilde uz kadastrālās uzmērīšanas pieprasījumu, lūgums sazināties ar Valsts zemes dienestu

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "TRANSCELTNIEKS"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
0038-R
Kalendārais gads
2020
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
21-2266
Iesniegšanas datums
25.08.2021
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
9000,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
572700,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
581700,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
9000,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
541940,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
550940,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
1 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
24 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
25