Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Būvkomersantu reģistrs

Saskaņā ar MK 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu, aizpildot iesniegumu

Kadastrālā uzmērīšana

Gadījumos, ja normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, t.sk. paātrinātai izskatīšanai, nav saņemta atbilde uz kadastrālās uzmērīšanas pieprasījumu, lūgums sazināties ar Valsts zemes dienestu

Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "TRANSCELTNIEKS"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
0038-R
Kalendārais gads
2015
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
-
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
2811
Iesniegšanas datums
26.04.2016
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
83480,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
14763449,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
14846929,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
52770,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
9492670,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
9545440,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
6 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
157 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
163