Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMD enerģija"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
12350
Kalendārais gads
2020
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Artūrs Dabiņš
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
-
Iesniegšanas datums
27.08.2021
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
358442,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
358442,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
358442,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
358442,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
11 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
11