Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
Būvkomersanta ikgadējā informācija
Pamatinformācija
Būvkomersanta nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMD enerģija"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Būvkomersanta numurs
12350
Kalendārais gads
2017
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Artūrs Dabiņš
Paraksttiesīgās personas amats
-
Lietvedības numurs
-
Iesniegšanas datums
15.01.2018
Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
48548,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
48548,00 EUR
Ieņēmumi par pašu spēkiem sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0,00 EUR info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Būvdarbi Latvijā
48548,00 EUR info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0,00 EUR info
Kopā
48548,00 EUR
Būvniecībā nodarbināto skaits
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi Latvijā
0 info
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi ārpus Latvijas
0 info
Būvdarbi Latvijā
2 info
Būvdarbi ārpus Latvijas
0 info
Kopā
2