Uzņēmumu energoauditu pārskati

Energoaudita pārskata numurs
Auditētā uzņēmuma nosaukums
Pārskata datums
Pārskata sagatavotājs
BIS-EAP-2020-2
SIA "Banga Ltd"
17.03.2020
Jānis Ikaunieks
BIS-EAP-2020-1
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTE"
13.03.2020
Leokadija Mihņeviča
BIS-EAP-2020-3
SIA "NS ESTATE"
15.03.2020
Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik"
BIS-EAP-2020-4
SIA "GROBIŅAS KB"
25.05.2020
SIA "LBRA"
BIS-EAP-2020-5
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS"
10.03.2020
SIA "Efekta"