Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Sūdzība
Iesniedzējs
Ja vēlaties saņemt atbildi, sūdzība iesniedzama pēc autorizēšanās BIS