Būvuzņēmums
Būvkomersanta informācija
Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latbūvnieks"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mītnes valsts
Latvija
Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs
43603054890
Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
Kvalifikācijas klase
4. klase (Spēkā no 27.10.2020.)
Būvkomersantu reģistrs
Reģistrācijas datums
28.09.2012.
Būvkomersanta reģistrācijas numurs
10098-R
Ikgadējā informācija jāatjauno līdz
2021. gada 31. augustam
Ir aktīvs biedrs personālsabiedrībās
Statuss
Aktīvs
Kontaktinformācija
 
Skolas iela 2, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043
 
Zālītes iela 1K, Jelgava, LV-3001
 
22075775
 
info@latbuvnieks.lv
 
www.latbuvnieks.lv
Statistika
Statusa izmaiņu vēsture
Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību
Aktuālā informācija par būvspeciālistiem
Vēsturiskā informācija par būvspeciālistiem
Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu
Klasifikācijas vēsture
Ieviestās pārvaldības sistēmas
Dalība profesionālajās organizācijās
Arodbiedrību koplīgumi