Būvuzņēmums
Būvkomersanta informācija
Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleanhouse"
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mītnes valsts
Latvija
Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs
40003371991
Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
Kvalifikācijas klase
Nav piešķirta
Būvkomersantu reģistrs
Reģistrācijas datums
30.09.2010.
Būvkomersanta reģistrācijas numurs
6363-RA
Ikgadējā informācija jāatjauno līdz
2022. gada 31. augustam
Statuss
Aktīvs
Kontaktinformācija
 
Ceļinieku iela 4A, Rīga, LV-1005
 
Rankas iela 13, Rīga, LV - 1005
 
67381991
 
cleanhouse@cleanhouse.lv
 
www.cleanhouse.lv
Statistika
Statusa izmaiņu vēsture
Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību
Aktuālā informācija par būvspeciālistiem
Vēsturiskā informācija par būvspeciālistiem
Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu
Klasifikācijas vēsture
Ieviestās pārvaldības sistēmas
Dalība profesionālajās organizācijās
Arodbiedrību koplīgumi