BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Būvuzņēmums

Būvkomersanta informācija

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" history
Komersanta veids
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Mītnes valsts
Latvija
Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs
40003309593
Reģistrēts PVN maksātāju reģistrā
Kvalifikācijas klase
1. klase (Spēkā no 19.07.2022.)

Būvkomersantu reģistrs

Reģistrācijas datums
27.07.2006.
Būvkomersanta reģistrācijas numurs
3457-R
Ikgadējā informācija jāatjauno līdz
2023. gada 31. augustam.
Ir aktīvs biedrs personālsabiedrībās
Statuss
Aktīvs

Kontaktinformācija

 
Kārļa Ulmaņa gatve 1B, Rīga, LV-1004 info
 
Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004 info
 
67627787 info
 
lafivents@lafivents.lv info
 
www.lafivents.lv info

Statistika

Statusa izmaiņu vēsture

Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību

Aktuālā informācija par būvspeciālistiem

Vēsturiskā informācija par būvspeciālistiem

Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu

Klasifikācijas vēsture

Ieviestās pārvaldības sistēmas

Dalība profesionālajās organizācijās

Arodbiedrību koplīgumi

« Atgriezties