BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

×

Ātrā meklēšana

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs ir informatīvs reģistrs, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt aktuālu informāciju par personām, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izvirzītajiem kritērijiem pārvaldīšanas darbību veikšanai. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz pienākumu reģistrēties pārvaldnieku reģistrā pārvaldniekam, kas noslēdzis pārvaldīšanas līgumu ar dzīvojamās mājas īpašnieku un ieguvis nepieciešamo kvalifikāciju, kā arī tiesības reģistrēties pārvaldnieku reģistrā personai, kura piedāvā pārvaldnieka pakalpojumus, ieguvusi nepieciešamo kvalifikāciju, bet vēl nav noslēgusi pārvaldīšanas līgumu.

Informācija par pirmreizējo reģistrāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pieejama šeit .

Pārvaldnieka piedāvātie pakalpojumi norādāmi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE, 2. red.

Ja reģistrā ierakstītās ziņas ir mainījušās, pārvaldnieks iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā , aizpildot sadaļas, kas attiecas uz aktualizējamām ziņām, kā arī, ja nepieciešams, izmaiņas apliecinošus dokumentus. Pārvaldniekam ir pienākums informēt par reģistrā ierakstīto ziņu izmaiņām mēneša laikā pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas. Būvniecības valsts kontroles birojs ir tiesīgs pieprasīt pārvaldniekam iesniegt dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādīto ziņu patiesumu.

Pārvaldnieks, kas ir reģistrēts reģistrā, bet vairs nesniedz vai nepiedāvā pārvaldīšanas pakalpojumus, iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu par izslēgšanu no reģistra.

Personas, kurām jāreģistrējas pārvaldnieku reģistrā, un pārvaldniekam nepieciešamā kvalifikācija

Izglītības iestādes, kurās iespējams iegūt dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un kvalifikāciju

UZMANĪBU! Pārvaldīšanas uzdevuma tālākdošana

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ir izveidota meklēšanas funkcija, kas ļauj atrast informāciju par konkrētās mājas pārvaldnieku, ja tas ir reģistrēts dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Minēto funkciju var izmantot un par autorizētu Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju var kļūt jebkurš interesents, autorizējoties ar Latvijā populārākajām internetbankām (Swedbank, Citadele, Nordea, SEB, Norvik banka, DNB) vai eID karti. Lai sameklētu informāciju par interesējošās mājas pārvaldnieku, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra meklēšanas kritērijā „pārvaldāmā dzīvojamā māja” jāievada dzīvojamās mājas adrese.