×

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu komunālserviss"

Pārvaldnieka informācija

Numurs 575
Nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu komunālserviss"
UR reģistrācijas numurs 40103027944
Juridiskas personas veids SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
Reģistrēts no 21.03.2014
Dati aktualizēti 13.02.2019
Atkārtoti reģistrēts -
Reģistrēts līdz -
Statuss Aktīvs
Tiesības piedāvāt pakalpojumus
Iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai
Aizliegts veikt darbību
Ziņas par pārkāpumiem -

Kontaktinformācija

Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
67951361
info@komunalserviss.lv
Pakalpojumu sniegšanas teritorijas
Teritorija Piezīmes
Saulkrastu nov.
Pakalpojumi
Aktuālā informācija par darbiniekiem
Vārds Uzvārds Kvalifikācija
Uldis Stunda Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks (ceturtais līmenis)