×
Būvniecības kontroles institūcija Lietas numurs Būves nosaukums Adrese Būvniecības veids  Būvniecības lietas stadija
Rīgas pilsētas būvvalde BIS-BL-141219-3462 Transformatoru apakšstacija Miera iela 58 k-3, Rīga, LV-1013 Atjaunošana Iecere
Rīgas pilsētas būvvalde BIS-BL-141506-2272 Administratīvā ēka Skolas iela 28, Rīga, LV-1010 Atjaunošana Iecere
BROCĒNU NOVADA BŪVVALDE BIS-BL-118071-439 Esošās slūžas(būve nr.1) Atjaunošana Ekspluatācija
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-98921-727 Meliorācijas novadgrāvis 68144:23 Atjaunošana Ekspluatācija
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-98921-727 Meliorācijas novadgrāvis 68145:11 Atjaunošana Ekspluatācija
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-98921-727 Meliorācijas novadgrāvis 68145:10 Atjaunošana Ekspluatācija
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-98921-727 Meliorācijas novadgrāvis 68145:12 Atjaunošana Ekspluatācija
Priekules novada pašvaldības būvvalde BIS-91356-346 Valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošana Atjaunošana Ekspluatācija
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-85455-600 Ūdensnoteka Apšupīte "Luguži", Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336 Atjaunošana Ekspluatācija
Kārsavas novada pašvaldības būvvalde BIS-85116-153 Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 Atjaunošana Ekspluatācija
Jelgavas novada būvvalde BIS-78675-2005 Polderis Atjaunošana Ekspluatācija
Cēsu novada būvvalde BIS-BL-116600-1605 Ražošanas korpuss ar vārītavu Lenču iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Atjaunošana Iecere
Rīgas pilsētas būvvalde BIS-BL-229757-4123 Dzīvojamā ēka Laboratorijas iela 25A, Rīga, LV-1009 Atjaunošana Iecere
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE" BIS-BL-128525-896 Valsts nozīmes ūdensnotekas Svarīte, ŪSIK kods 424722:01, pik.00/00-107/77 Atjaunošana Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
Rēzeknes pilsētas būvvalde BIS-BL-224535-1375 Pagalma labiekārtošana Atbrīvošanas aleja 112, Rēzekne, LV-4601 Atjaunošana Iecere
Rīgas pilsētas būvvalde BIS-BL-234134-4197 Krišjāņa Barona ielā 25, Blaumaņa ielā 26, Atjaunošana Iecere
Latvijas Valsts ceļi "Būvvalde" BIS-BL-235980-170 Autoceļš P89 km 28,130 – 35,070 Stacijas iela 7, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933 Atjaunošana Iecere
Liepājas pilsētas būvvalde BIS-101741-4686 Graudu ielas brauktuve (pie Krusta ielas) Atjaunošana Būvdarbi
Liepājas pilsētas būvvalde BIS-101741-4686 Celtnieku ielas brauktuve (krustojumā ar Krusta ielu) Atjaunošana Būvdarbi
Liepājas pilsētas būvvalde BIS-101741-4686 Vaiņodes ielas brauktuve (no Ventas ielas līdz Ganību ielai) Atjaunošana Būvdarbi
Atlasīti 125536 ieraksti