Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Šķūnis
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Siltumnīca
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Šķūnis
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Malkas šķūnis
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Pirts ēka
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Saimniecības ēka
Daugavas iela 50, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Dzīvojamā māja
Bērzu iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Pirts
Bērzu iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Saimniecības ēka
Bērzu iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Saimniecības ēka
Bērzu iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Šķūnis
Bērzu iela 15, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Elektroapgādes pieslēgums
Sporta iela 39, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Iecere
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Dzīvojamā māja
Daugavas iela 80, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Nojaukšana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
teritorijas labiekārtojums
Lielkažoku iela 3, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Iecere
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Dzīvoklis
Sprīdīša iela 4-10, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Saimniecības ēka
Robežu iela 5, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Pārbūve
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Pirts
Krampīšu iela 3, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Dzīvojamā māja
Krampīšu iela 3, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Pagrabs
Dzelzceļnieku iela 16B, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Novietošana
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Siltumnīca
Dzelzceļnieku iela 16B, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Novietošana
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
kanalizācija
Sila iela 7A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
ūdensvads
Sila iela 7A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Dzīvojamā māja
Artūra Piegāza iela 16, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Pārbūve
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Laivu Garāža
"Saulītes", Skrīveru nov., LV-5125
Novietošana
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
inženiertīkla pievads
Daugavas iela 81, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Esošās elektrolīnijas pārbūve no GVL uz KL
"Saulītes", Skrīveru nov., LV-5125
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
inženiertīkla pievads
Jāņa Purapuķes iela 10, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Ekspluatācija
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Pirts
Ziedu iela 12, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Lapene
Ziedu iela 12, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbi
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
dīķis
"Lāčplēši", Skrīveru nov., LV-5125
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Atlasīti 255 ieraksti