OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Rīgas iela 21-16, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Vienkāršota atjaunošana
Ekspluatācija
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Žogs, iebrauktuve, caurteka
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
Avotu iela 3, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dīķis
"Priedāji", Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvoklis Nr. 13
Meliorācijas iela 23-13, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Noliktava
Rasas iela 1, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Ceļš
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Elektroapgādes pieslēgums
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā māja
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Ūdensapgādes pieslēgums
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Kanalizācijas pieslēgums
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvoklis
"Vētras"-1, Cena, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Šķūnis
"Čipstes", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Garāža
"Saulespuķes", Cena, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā ēka
"Saulespuķes", Cena, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Glempinga telts
-
Novietošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Velo trases būvniecība
-
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Savrupmāja
"Novadnieki 3", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka inventāra glabāšanai
Muižnieku iela 36, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
"Laukaiņi", Cena, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Pārbūve
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā māja
"Lielsili", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043
Jauna būvniecība
Būvdarbi
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
garaža
Druvenieku ceļš 6, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Pārbūve
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Vingrošanas rīka novietošana
-
Novietošana
Būvdarbi
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Saimniecības ēka
"Jecengaliņi", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Iecere
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Dzīvojamā ēka
"Sauleslīcis", Cena, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
saimniecības ēka
"Baltpēteri", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
dzīvojamā ēka
"Baltpēteri", Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
OZOLNIEKU NOVADA BŪVVALDE
Gāzes pievads
"Aizupe 43", Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Jauna būvniecība
Būvdarbi
Atlasīti 2580 ieraksti