Valmieras pilsētas Būvvalde
Tirdzniecības ēka
Stacijas iela 55, Valmiera, LV-4201
Pārbūve
Ekspluatācija
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Dārza iela 6-16, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Savrupmāja - studija
Raiņa iela 10B, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Peldbaseins
Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota fasādes atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Sporta ēka
Sloku iela 4, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Garāža
Limbažu iela 6A k-9-75, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
sadzīves kanalizācijas pašteces pievads
Dakstiņu iela 11, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
ūdensvada pievads
Dakstiņu iela 11, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Linarda Laicena iela 13-18, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Beātes iela 13-8, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Salacas iela 1, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Gāzesvada pievads
Viršu iela 5, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Ūdens iela 1-45, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Annas iela 26, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Brūkleņu iela 9, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Namdaru iela 1, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
Laboratorijas ēka
Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Meža iela 5, Valmiera, LV-4201
Pārbūve
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvojamā māja
Pārgaujas iela 10, Valmiera, LV-4201
Atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Saimniecības ēka
Pilātu iela 6, Valmiera, LV-4201
Pārbūve
Būvprojektēšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Gāzesvada pievads
Ziedu iela 9, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
-
Diakonāta iela 6, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
-
Diakonāta iela 6, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
-
Diakonāta iela 6, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
-
Diakonāta iela 6, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Iecere
Valmieras pilsētas Būvvalde
Informāciajs objekts - pilons
Stacijas iela 8, Valmiera, LV-4201
Novietošana
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Darbnīcas-garāžas
Raiņa iela 12, Valmiera, LV-4201
Pārbūve
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Georga Apiņa iela 3-33, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
Dzīvoklis
Georga Apiņa iela 22-24, Valmiera, LV-4201
Vienkāršota atjaunošana
Būvdarbi
Valmieras pilsētas Būvvalde
0.4kV ārējie tīkli
Rūpniecības iela 16A, Valmiera, LV-4201
Jauna būvniecība
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Atlasīti 1543 ieraksti