Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) tehniskie darbi

Informējam, ka saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 09.07.2019. laikā no plkst.23:00 līdz 10.07.2020. plkst.03:00 nebūs pieejams vienotās pieteikšanās modulis.

×

×
×
×
Ātrā meklēšana
Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs  Sertifikāts piešķirts Sertifikāta statuss Sfēras numurs Sfēra/Joma Sertificēšanas institūcija Sfēras/Jomas piešķiršanas datums Sfēras statuss Nod.
Dmitrijs Vdovičenko 73-4966/12 31.07.2012 Pārreģistrēts-Nederīgs - Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība 31.07.2012 -
Konstantīns Andrianovs 73-4967/12 31.07.2012 Pārreģistrēts-Nederīgs - Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība 31.07.2012 -
Sergejs Ozoliņš 73-4968/12 31.07.2012 Nederīgs - Elektroietaišu projektēšana 31.07.2012 -
Atlasīti 5283 ieraksti