Būvniecības informācijas sistēma

Projekta informatīvie pasākumi un mācības

Plānotās apmācības

BIS apmācību kalendārs 2021.gada I ceturksnim pieejams šeit

BIS apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas darbiniekiem

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas pilnveide 2.kārta” ietvaros no 2020.gada novembra līdz 2021.gada februārim tiek organizētas Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process - 1.daļa" apmācības būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas, darbiniekiem.
Apmācības 2021.gadā tiks organizētas 13 grupās: 2021.gada 5.,7.,12.,14.,19.,26. janvārī un 2.,4.,9.,11.,16.,18.,23. februārī no pulksten 10.00 līdz 15.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu. Mācību process tiek organizēts ar praktisku uzdevumu veikšanu, katram apmācību dalībniekam līdzdarbojoties BIS testa vidē.

Apmācību laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas.
1. Jaunas sadaļas un iespējas būvniecības lietā:
1.1. Būvniecības lietas aktuālo datu atrādīšana;
1.2. Būvniecības lietas kārtas izveidošana;
1.2.1. kārtu dati dokumentos;
1.2.2. kārtu dati būvdarbu gaitā.
1.3. Dokumentu attiecināšana uz citu lietu;
1.4. Lietas nodošana citai iestādei.
2. Izmaiņas darba uzdevumos:
2.1. Apstrādē, atlasīšanā, filtra saglabāšana, darba paneļa izveidošana;
2.2. Izmaiņas ieceres, PN un BUN iesnieguma izskatīšanas darba uzdevumos;
2.3. Darba uzdevumu papildinājumi, ja tika uzlikts 'Gaidīt uz klientu'.
3. Jaunu iesniegumu izskatīšana:
3.1. Piekļuves pieprasījuma izskatīšana, piekļuves piešķiršana vai atteikums.
3.2. Ierosinātāja maiņas iesnieguma izskatīšana.
4. Izmaiņas un papildinājumi būvinspektoriem:
4.1. Būvinspektora pārbaužu grafika izveidošana, apstiprināšana, izpilde.
4.2. Izmaiņas Atzinumā par būves pārbaudi;
5. Ekspluatācijas pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksta konfigurācija un izvērtēšana.
6. 'Būvvaldes lēmums' ekspluatācijas lietā.
7. Citas izmaiņas:
7.1. Profilā;
7.2. Sūdzībās;
7.3. Informēšana par saskaņotām rasējuma lapām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām pieteikt dalību 2.laidiena funkcionalitātes "Būvniecības process -1.daļa" apmācībām. Pieteikšanās saite: https://bit.ly/2UVR5ma
Grupas tiks aizpildītas pēc principa, kurš ātrāk piesakās konkrētajai grupai. Vietu skaits katrā grupā ir ierobežots – 15 dalībnieki.

Vēršam uzmanību, ka apmācības tiek finansētas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” līdzekļiem, tāpēc Birojs aicina būt atbildīgiem un pieteikties apmācībām, ja plānojat tās apmeklēt. Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un piesakoties tām, bet neapmeklējot, tiek tērēti projekta budžeta līdzekļi, taču nepieciešamais apmācāmo skaits netiek sasniegts. Gadījumā, ja esat pieteikušies, taču apmācības nebūs iespējams apmeklēt, lūdzam informēt vismaz 3 dienas iepriekš! Pretējā gadījumā Birojs patur tiesības lūgt iesniegt rakstisku skaidrojumu par apmācību neapmeklēšanas iemesliem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu (tālr. 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv).

Aizvadītās apmācības

Mācības sertificēšanas iestādēm "Būvspeciālistu datu pārvaldības process"

 ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” ietvaros 2020.gada septembrī notika 1.laidiena funkcionalitātes "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" apmācības sertificēšanas iestādēm. Apmācības tika organizētas 2 grupās: 2020.gada 22.septembrī un 24.septembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00, tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams programmu.

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas.
• Izmaiņas patstāvīgās un vēlamās prakses datu ievadē un apstrādē.
• Būvspeciālista e-iesniegumu izveidošana un iesniegšana.
• Eksāmenu grafika administrēšana.
• Papildinājumi paziņojumu sadaļā.
• Būvspeciālista e-iesnieguma apstrāde.
• Darba uzdevuma apstrāde un darba plūsmas.
• Eksāmena datuma norādīšana lēmumā.
• Izmaiņas lēmumos un to apstrādē.
• Pārbaudes un pārkāpumi.
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzēju pazīmei.
• Sūdzību iesniegšana un apstrāde.
• Citas izmaiņas - rēķinu izveidošanā, būvinspektora darba līgumu atrādīšana, atskaites.

Apmācību video pieejams šeit

Vebinārs "Būvspeciālistu datu pārvaldības process BIS publiskajā portālā" 

Apmācību vebinārā, kurš notika 2020.gada 29.septembrī pulksten 10:00, tiešsaistē, MS Teams rīkā, lietotāji tika iepazīstināti ar ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmu attīstība 2.kārta” 1.laidiena funkcionalitāti "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" BIS publiskā portāla griezumā".

Apmācību laikā tika apskatītas sekojošas tēmas:
• Izmaiņas reģistra sarakstos un pielāgošana jaunajam izskatam
• Jauns būvspecialistu panelis
• Izmaiņas patstāvīgās prakses un vēlamās sfēras prakses datu ievadē
• Praktikanta ID iegūšana
• Jauni e-pakalpojumi sertificējošajām institūcijām
• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem
• Paziņojumu un rēķinu saraksts
• Sūdzības iesniegšana par būvspeciālistu

Apmācību video pieejams šeit.

BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros.
Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 19.01.2021.