Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Par būvniecības procesiem

Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem:

 Ģeotelpiskās informācijas karte ir informatīva, jo būvju atrašanās vietas var nebūt precīzas, kā arī būves, kam nav pieejamas x,y koordinātas, kartē netiek attēlotas.

 BIS piejamā informācija ir būvvalžu dati par būvniecības lietām.

Ja Būvniecības informācijas sistēmā nevar atrast informāciju par konkrēto būvniecības lietu, tad nepieciešamo informāciju meklēt attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunota 27.01.2023.