Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Būvju ekspluatācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā ekspluatācijas vai mājas lietā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu.

Pieejamie BIS e-pakalpojumi:

Dzīvojamo māju īpašniekiem:

 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA ĪPAŠNIEKA PĀRSTĀVĒŠANAS TIESĪBU PILNVARA izveidošana; aktīvas pilnvaras detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
Īpašnieka (no juridiskas personas profila) pārstāvēšanas tiesību deleģējums (ekspluatācijas un māju lietās) , t.sk.:
 • Īpašnieka (no juridiskas personas profila) pārstāvēšanas tiesību deleģējuma izveidošana; aktīva deleģējujma detalizēta apskate, aktīva deleģējuma atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Ekspluatācijas lieta , t..sk.:

 • Ekspluatācijas lietas pievienošana
 • Ekspluatācijas lietas pamatdatu apskate
 • Dokumentu (t.sk. energosertifikātu) ekspluatācijas lietā skatīšana, pievienošana, lejuplāde, labošana, dzēšana
 • Apsekošanas pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
 • Paziņojumu sūtīšana citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam
 • Ekspluatācijas lietas paziņojumu apskate
 • Periodisko pārbaužu veidu apskate, pievienošana, labošana, dzēšana
 • Paziņojuma par periodisko pārbaudes apskate
 • Saistītās Būvniecības lietas apskate
 • Remontdarbu plānu saraksta apskate
 • Apsekošanas žurnāla ekspluatācijas lietā apskate
 • Saistīto ekspluatācijas lietu apskate
 • Ekspluatāciju piekļuves lietu apskate
 • Piekļuves pieprasījuma ekspluatācijas lietai sagatavošana un labošana
 • Piekļuves pieprasījumu saraksta apskate
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu saraksts portālā
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu detalizētais skats
 • Paziņojums piekļuves pieprasītājam par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai
 • Pieejamo ekspluatāciju lietu saraksts
 • Pieejamo Ekspluatācijas lietu detalizētais skats
 • Ekspluatācijas lietu notikumu vēstures žurnāls
 • Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
 • Ekspluatācijas lietu skatījumu vēstures žurnāls
 • Māju lietas izveidošana no ekspluatācija lietas

Māju lietas , t.sk.:

 • Pieejamo māju lietu saraksts
 • Jaunas Māju lietas izveidošana
 • Māju lietu publiski pieejamie dati
 • Māju lietu skatījumu vēstures žurnāls
 • Māju lietu detalizēta apskate
 • Īpašnieka kontaktdatu norādīšana Māju lietas sadaļā “Īpašnieki”
 • Māju lietas skaitītāju informācijas apskate
 • Pievienot skaitītāju mājas lietā, arī labot, dzēst
 • Māju lietu skaitītāju rādījumu pievienošana
 • Māju lietu skaitītāju rādījumu saraksta apskate
 • Māju lietas uzkrāto līdzekļu apskate
 • Informācijas par uzkrāto līdzekļu apjomu pievienošana, labošana, dzēšana
 • Māju lietu pārvaldīšanas izmaksu apskate
 • Informācijas par pārvaldīšanas izmaksām pievienošana, labošana, dzēšana
 • Māju lietas ienākumu/ izdevumu pārskats
 • Darbības ienākumu/izdevumu pārskata pievienošanai, labošanai, dzēšanai
 • Apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksta apskate
 • Apsekošanas vizītes pieteikuma izveidošana un iesniegšana
 • Māju lietas dokumentu apskate
 • Dokumentu pievienošana Māju lietai
 • Māju lietu lēmumu apskate
 • Māju lietu lēmumu pievienošana
 • Māju lietu Notikumu vēstures žurnāla apskate

Dzīvojamo māju pārvaldniekiem:

 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI reģistrēšana uz īpašnieku iesnieguma pamata
 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU PILNVARA izveidošana, detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Pārvaldīšanas tiesību deleģējums (no juridiskas personas profila) (ekspluatācijas un māju lietās) , t.sk.:

 • JAUNS PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU DELEĢĒJUMS izveidošana (no juridiskas personas profila), detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Ekspluatācijas lietas , t.sk.:

 • Ekspluatāciju piekļuves lietu apskate
 • Piekļuves pieprasījuma ekspluatācijas lietai sagatavošana un labošana
 • Piekļuves pieprasījumu saraksta apskate
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu saraksts portālā
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu detalizētais skats
 • Paziņojums piekļuves pieprasītājam par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai

Māju lietas , t.sk.:

 • Pieejamo māju lietu saraksts
 • Māju lietu klātienē notikuša skatījuma vēstures fiksēšana
 • Māju lietas pārvaldnieka kontaktu norādīšana
 • Māju lietu detalizēta apskate
 • Māju lietas skaitītāju informācijas apskate
 • Pievienot skaitītāju mājas lietā, arī labot, dzēst
 • Māju lietas ienākumu/ izdevumu pārskats
 • Māju lietu apsekošanas reģistrācijas žurnāla apskate un izdruka
 • Māju lietu apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta izveidošana un rediģēšana
 • Periodiskās apsekošanas žurnāls
 • Apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksta apskate
 • Apsekošanas vizītes pieteikumu apstrāde
 • Remontdarbu plānu saraksta apskate
 • Remontdarbu ieraksta pievienošana un labošana
 • Māju lietas dokumentu apskate
 • Energosertifikātu pievienošana būvei gan Māju, gan Ekspluatācijas lietā
 • Māju lietu Notikumu vēstures žurnāla apskate
Lapa atjaunota 24.03.2023.