Būvniecības informācijas sistēma
Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra
No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

Būvju ekspluatācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā ekspluatācijas vai mājas lietā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu.

Pieejamie BIS e-pakalpojumi:

Dzīvojamo māju īpašniekiem:

 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA ĪPAŠNIEKA PĀRSTĀVĒŠANAS TIESĪBU PILNVARA izveidošana; aktīvas pilnvaras detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
Īpašnieka (no juridiskas personas profila) pārstāvēšanas tiesību deleģējums (ekspluatācijas un māju lietās) , t.sk.:
 • Īpašnieka (no juridiskas personas profila) pārstāvēšanas tiesību deleģējuma izveidošana; aktīva deleģējujma detalizēta apskate, aktīva deleģējuma atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Ekspluatācijas lieta , t..sk.:

 • Ekspluatācijas lietas pievienošana
 • Ekspluatācijas lietas pamatdatu apskate
 • Dokumentu (t.sk. energosertifikātu) ekspluatācijas lietā skatīšana, pievienošana, lejuplāde, labošana, dzēšana
 • Apsekošanas pieteikuma izveidošana pārvaldniekam
 • Paziņojumu sūtīšana citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam
 • Ekspluatācijas lietas paziņojumu apskate
 • Periodisko pārbaužu veidu apskate, pievienošana, labošana, dzēšana
 • Paziņojuma par periodisko pārbaudes apskate
 • Saistītās Būvniecības lietas apskate
 • Remontdarbu plānu saraksta apskate
 • Apsekošanas žurnāla ekspluatācijas lietā apskate
 • Saistīto ekspluatācijas lietu apskate
 • Ekspluatāciju piekļuves lietu apskate
 • Piekļuves pieprasījuma ekspluatācijas lietai sagatavošana un labošana
 • Piekļuves pieprasījumu saraksta apskate
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu saraksts portālā
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu detalizētais skats
 • Paziņojums piekļuves pieprasītājam par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai
 • Pieejamo ekspluatāciju lietu saraksts
 • Pieejamo Ekspluatācijas lietu detalizētais skats
 • Ekspluatācijas lietu notikumu vēstures žurnāls
 • Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
 • Ekspluatācijas lietu skatījumu vēstures žurnāls
 • Māju lietas izveidošana no ekspluatācija lietas

Māju lietas , t.sk.:

 • Pieejamo māju lietu saraksts
 • Jaunas Māju lietas izveidošana
 • Māju lietu publiski pieejamie dati
 • Māju lietu skatījumu vēstures žurnāls
 • Māju lietu detalizēta apskate
 • Īpašnieka kontaktdatu norādīšana Māju lietas sadaļā “Īpašnieki”
 • Māju lietas skaitītāju informācijas apskate
 • Pievienot skaitītāju mājas lietā, arī labot, dzēst
 • Māju lietu skaitītāju rādījumu pievienošana
 • Māju lietu skaitītāju rādījumu saraksta apskate
 • Māju lietas uzkrāto līdzekļu apskate
 • Informācijas par uzkrāto līdzekļu apjomu pievienošana, labošana, dzēšana
 • Māju lietu pārvaldīšanas izmaksu apskate
 • Informācijas par pārvaldīšanas izmaksām pievienošana, labošana, dzēšana
 • Māju lietas ienākumu/ izdevumu pārskats
 • Darbības ienākumu/izdevumu pārskata pievienošanai, labošanai, dzēšanai
 • Apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksta apskate
 • Apsekošanas vizītes pieteikuma izveidošana un iesniegšana
 • Māju lietas dokumentu apskate
 • Dokumentu pievienošana Māju lietai
 • Māju lietu lēmumu apskate
 • Māju lietu lēmumu pievienošana
 • Māju lietu Notikumu vēstures žurnāla apskate

Dzīvojamo māju pārvaldniekiem:

 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI reģistrēšana uz īpašnieku iesnieguma pamata
 • EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/ DELEĢĒJUMI saraksta skatīšana
 • IZSNIEGTĀS PILNVARAS meklēšana, detalizēta skatīšana, atcelšana, labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTĀS PILNVARAS skatīšana, pārpilnvarošana, atteikšanās no pilnvaras, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI meklēšana, detalizēta skatīšana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate
 • JAUNA PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU PILNVARA izveidošana, detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Pārvaldīšanas tiesību deleģējums (no juridiskas personas profila) (ekspluatācijas un māju lietās) , t.sk.:

 • JAUNS PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU DELEĢĒJUMS izveidošana (no juridiskas personas profila), detalizēta apskate, atcelšana; labošana, datnes lejupielādēšana, notikumu vēstures apskate

Ekspluatācijas lietas , t.sk.:

 • Ekspluatāciju piekļuves lietu apskate
 • Piekļuves pieprasījuma ekspluatācijas lietai sagatavošana un labošana
 • Piekļuves pieprasījumu saraksta apskate
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu saraksts portālā
 • Saņemto lēmumu par piekļuves piešķiršanu vai nepiešķiršanu detalizētais skats
 • Paziņojums piekļuves pieprasītājam par piekļuves piešķiršanu ekspluatācijas lietai

Māju lietas , t.sk.:

 • Pieejamo māju lietu saraksts
 • Māju lietu klātienē notikuša skatījuma vēstures fiksēšana
 • Māju lietas pārvaldnieka kontaktu norādīšana
 • Māju lietu detalizēta apskate
 • Māju lietas skaitītāju informācijas apskate
 • Pievienot skaitītāju mājas lietā, arī labot, dzēst
 • Māju lietas ienākumu/ izdevumu pārskats
 • Māju lietu apsekošanas reģistrācijas žurnāla apskate un izdruka
 • Māju lietu apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta izveidošana un rediģēšana
 • Periodiskās apsekošanas žurnāls
 • Apsekošanas vizīšu pieteikumu saraksta apskate
 • Apsekošanas vizītes pieteikumu apstrāde
 • Remontdarbu plānu saraksta apskate
 • Remontdarbu ieraksta pievienošana un labošana
 • Māju lietas dokumentu apskate
 • Energosertifikātu pievienošana būvei gan Māju, gan Ekspluatācijas lietā
 • Māju lietu Notikumu vēstures žurnāla apskate
Lapa atjaunota 10.11.2022.